Koramil 0815/16 Pacet Karya Bakti Pengecoran Masjid Ar-Rahman